آرشیو برچسب ها : نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی از شما دعوت مینماییم تا با حضور خود,در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی, شرکت فرمایید. تاریخ۴الی۷آذر ماه ۱۳۹۵ سالن۱۸ غرفه ۴ ساعت بازدید:۱۰صبح الی ۶ بعد ازظهر مکان: بزرگراه شهید چمران،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران